Aktuality


ZMENA MAILOVEJ ADRESY

Vážení obchdní partneri, klienti , priatelia.

Vzhľadom ku skutočnosti, že nám Slovak Telekom po vyše 15-tich rokoch poskytovania mailovej platformy pre našu mailovú adresu túto službu ruší, dovoľujeme si Vás upozorniť , že naša e-mailová adresa pet.vet@stonline.sk bude platná lendo 30.12. 2020. Pre našu dalšiu vzájomnú mailovú komunikáciu ( zasielanie faktúr, objednávok,ponúk, akcií…) používajte prosím novú adresu: pet.vet@petvet.sk
Za porozumenie ďakujeme a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.

CHANGE OF OUR MAIL ADDRESS
Dear business partners, clients, friends.
Due to the fact that Slovak Telekom cancels providing the email platform service for our email address, We would like to inform you that our e-mail address pet.vet@stonline.sk will be valid only until November 30, 2020. For our further e-mail communication, please use the new address:   pet.vet@petvet.sk
Thank you for your understanding and we look forward to further cooperation.

Upozornenie v súvislosti s COVID-19!

Návštevu kliniky je nutné si vopred objednať.
Do ambulancie vstupujte prosím s rúškom na tvári.
Použite dezinfekciu na ruky, ktorá je v čakárni k dispozícii.
V čakárni sa zdržujte v počte maximálne 2 osôb.
Do vyšetrovne vstupuje len jedna osoba (majiteľ) so zvieraťom.
Ďakujeme, že chránite seba aj nás.


GDPR


Od marca 2017 rozbiehame pre našich stálych klientov vernostný program.Bližšie podrobnosti sa dočítate v sekcii služby,alebo kliknutím sem

STERILIZÁCIA – Klasicky či endoskopicky? Alebo to najlepšie z oboch svetov?