SLUŽBY

V prvom rade seriózne a priame jednanie. Našim cieľom je poskytovať starostlivosť našim pacientom na základe najnovších poznatkov dosiahnutých vo veterinárnej medicíne, našou filozofiou je "EVIDENCE BASED MEDICINE", čiže "MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DOKAZOCH"

Požiadavke na utratenie zvieraťa vyhovieme len po splnení kritérií pre eutanáziu.

KTO SME

Kde nás nájdete

V prvom rade seriózne a priame jednanie. Našim cieľom je poskytovať starostlivosť našim pacientom na základe najnovších poznatkov dosiahnutých vo veterinárnej medicíne, našou filozofiou je "EVIDENCE BASED MEDICINE", čiže "MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DOKAZOCH"
 
 

Veterinárna klinika Pet.vet Petržalka

Klinika Starohájska
 
Po-Pia: 9:00-19:00*
So: 9:00-13:00
Zmeny ord. hodín viď
Aktuality
Starohájska ul. č. 35
851 02 Bratislava

Telefón: 02/624 124 96
Mobil: 0948 119 169
E-mail: pet.vet@stonline.sk
 
*Odinačné hodiny v čase medzi 13:30 – 16:00 hod. sú vyhradené pre operačné zákroky u vopred objednaných pacientov. V tomto čase sa Vám ošetrujúci lekári nemôžu dostatočne venovať a je pravdepodobné, že budete na ošetrenie musieť čakať.
POZOR - zmena ordinačných hodín počas sviatkov a dní pracovného pokoja - viď AKTUALITY