Sterilizácia

kosielka

STERILIZÁCIA – Klasicky či endoskopicky? Alebo to najlepšie z oboch svetov?

Okolo sterilizácií sa neustále vedú diskusie ohľadne toho či áno alebo nie, či je to prirodzené alebo nie a či je to nebezpečné. Otázku či sterilizovať alebo nie má veterinárna medicína dávno vyriešenú na základe vedeckých faktov, rovnako ako otázku či očkovať alebo neočkovať.

Výsledok je jednoznačný – STERILIZOVAŤ! Povedzme si prečo, ako a za koľko:

PREČO?
Najdôležitejšie benefity sterilizácie fenky sú:

 • Odstránenie diskomfortu obdobia “hárania”, v ktorom fenka strávi 1/6 života. Toto obdobie je nepríjemné aj nebezpečné pre fenku samotnú, pre majiteľov ako aj celé okolie. V tomto období sa fenky často zatúlajú, alebo spôsobia zatúlanie inému psovi, ktorý hárajúcu fenku cíti na kilometre. Tieto zatúlania často končia fatálnym autoúrazom. Sterilizáciou sa predíde aj falošnej gravidite, ako aj hormonálne dependentnému diabetu.

 • Takmer 100% ochrana pred nádorovými ochoreniami mliečnej žľazy – včasná sterilizácia v 1. roku života zabezpečí ochranu pred najčastejším nádorom vo veterinárnej medicíne – nádorom mliečnej žľazy. Operácie nádorov mliečnej žľazy sú najčastejšou nepreventívnou operáciou.

 • 100% ochrana pred pyometrou (hnisavý zápal maternice) – našim klientom, ktorí váhajú s vykonaním preventívnej sterilizácie hovoríme, že ak sa ich zvieratko dožije 10 rokov, s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote sa bude operovať buď nádor mliečnej žľazy, alebo pyometra, prípadne oboje. Podľa našich štatistík sa operácii teda nevyhnete a zároveň to bude nielen rizikovejšie, ale aj drahšie.

AKO NA TO?

Ak ste si otázku ohľadne sterilizácie vyriešili kladne, vyvstáva otázka ako nechať vašu fenku sterilizovať. Na našej klinike sa k tomuto zákroku nestaviame rutinne, napriek tomu, že ho vykonávname pomerne často. Predsa len sa jedná o brušnú chirurgiu a je potrebné zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti a sterility zákroku. Na našej klinike máme nasledovný postup:

 • Predoperačné vyšetrenie – zahŕňa klinické vyšetrenie, auskultačné vyšetrenie hrudníka a odber krvi na lačno.

 • Samotná operácia

   • Na operaačnej sále sú trvalo 3 ľudia – chirurg, asistent a anesteziológ.

   • Operácia prebieha v sterilnej operačnej sále, v inhalačnej anestéze za kompletného monitoringu vitálnych funkcií (EKG, monitor dychu, pulzová oxymetria a kapnometria) s možnosťou okamžitého anesteziologického zásahu v prípade problému. Počas celej operácie prebieha infúzna terapia.

   • Operuje skúsený veterinárny chirurg.

   • Používame metodiku otvorenej chirurgie s koaguláciou ciev (viď ďalej), ktorá kombinuje výhody endoskopickej a otvorenej chirurgie. Túto metodiku považujeme za najbezpečnejšiu a najrýchlejšiu.

 • Pooperačná starostlivosť – monitorovanie  až do zobudenia pacienta a jeho  prepustenia domov .


AKO PRESNE A ZA KOĽKO?

Na klinike PETVET kombinujeme výhody endoskopickej a otvorenej chirurgie. V brušnej stene vedieme rez veľkosti 4-7cm v závislosti od veľkosti fenky. Po vybratí vaječníkov do operačnej rany vždy detailne skontrolujeme aj rohy maternice pre možnú nežiadúcu náplň, ktorú nachádzame občas aj u klinicky bezpríznakových feniek. Ponechanie takejto maternice by mohlo následne viesť k rozvoju pyometry, čiže život ohrozujúcemu hnisavému zápalu. Endoskopia takúto detailnú kontrolu neumožňuje, rovnako ako neumožňuje následné odstránenie maternice, ktoré musí byť vykonané otvorenou metódou.

Vaječníky odstraňujeme pomocou koagulačného prístroja, ktorý sa využíva práve pri endoskopických operáciach. Umožňuje koaguláciu ciev bez potreby ligatúr (chirurgických nití). Následne skontrolujeme brušnú dutinu, či nenastalo nečakané krvácanie a rana sa uzavrie niekoľkými stehmi. Dve hodiny po operácii je fenka pri plnom vedomí a pripravená na cestu domov. Čas rekonvalescencie a návrat do „veselého života“ nezvykne presiahnuť 24hod. od operácie. Čas hojenia operačnej rany je rovnaký ako pri endoskopickej technike.

Finančné rozpätie sterilizácie vyššie popísanou metodikou je 180-220€ v závislosti od veľkosti fenky (množstva podaných anestetík, atď.). Ak vykonáte sterilizáciu na ambulantnom stole v lacnejšej injekčnej anestéze, s použitím nemoderných anestetík a celý zákrok vykoná jeden lekár, dosiahnete síce nízku cenu, nutne však na úkor bezpečnosti a komfortu.

V porovnaní s nákladmi na kŕmenie, napr. pri fenke s hmotnosťou 20kg, ktorá je kŕmená granulami priemernej kvality, predstavujú náklady za stravu cca 30€ mesačne, čo predstavuje za 14 rokov života 5000€. Cena sterilizácie, zákroku, ktorý prináša celoživotné benefity, predstavuje iba 3% nákladov na kŕmenie fenky.

Rozumieme, že pre niektorých klientov to môže byť príliš vysoký jednorázový výdavok, preto ponúkame možnosť financovania chirurgických zákrokov na splátky.